Hitmen RankRein's Rank


Nr. Killer Target Amount Date
1 Rein Nammy 10000 RC 2020-06-13 11:01:17
2 Rein Raphinity 1203 RC 2016-10-16 09:19:36
3 Rein Hollyshitezzz 775 RC 2020-06-24 07:54:34
4 Rein Dex 666 RC 2020-04-28 01:00:12
5 Rein XXXTENTACION 300 RC 2020-04-28 03:06:47
6 Rein DjAlex 200 RC 2020-04-28 03:38:04
7 Rein nas 169 RC 2020-06-17 04:23:02
8 Rein JarkkoFF 169 RC 2020-06-11 18:38:48
9 Rein remi 160 RC 2020-04-29 18:43:16
10 Rein DjAlex 150 RC 2020-04-28 02:31:43
11 Rein Kackson 120 RC 2020-06-16 19:26:48
12 Rein MAFIA_WARS 100 RC 2020-06-26 15:25:49
13 Rein Nammy 100 RC 2020-06-16 08:26:18
14 Rein Hollyshitezzz 100 RC 2020-06-11 18:30:33
15 Rein Fortituti_Pertinacia 100 RC 2020-06-11 18:13:19
16 Rein Viper 100 RC 2020-06-11 18:13:12
17 Rein Fortituti_Pertinacia 90 RC 2020-05-13 21:14:47
18 Rein Hustler_ 90 RC 2020-04-27 20:03:29
19 Rein Fouz 89 RC 2018-08-25 22:51:04
20 Rein Raphinity 89 RC 2018-08-16 17:10:36