Hitmen RankPoro's Rank


Nr. Killer Target Amount Date
1 Poro Kackson 4569 RC 2020-05-29 12:56:13
2 Poro Eagles 3069 RC 2020-05-29 00:01:53
3 Poro Caribou 2020 RC 2020-06-21 21:22:09
4 Poro Caribou 1862 RC 2020-05-28 22:40:57
5 Poro remi 300 RC 2020-05-28 19:18:56
6 Poro schwarzeziege 242 RC 2020-05-28 23:11:30
7 Poro Hollyshitezzz 199 RC 2020-05-26 19:55:20
8 Poro Shadow 147 RC 2020-05-29 18:29:56
9 Poro Rein 110 RC 2020-05-15 21:01:22
10 Poro Dex 100 RC 2020-05-31 03:05:19
11 Poro Deagle 100 RC 2020-05-30 19:23:31
12 Poro Kiisu 100 RC 2020-05-30 19:22:45
13 Poro Naruto 100 RC 2020-05-27 23:16:47
14 Poro nas 99 RC 2020-05-27 01:20:45
15 Poro AFDragon 90 RC 2020-05-31 00:00:56
16 Poro Kackson 90 RC 2020-05-25 20:30:48
17 Poro Twisted_feet 90 RC 2020-05-15 21:49:58
18 Poro moha 70 RC 2020-05-28 19:21:26
19 Poro Jonni 70 RC 2020-05-27 22:58:49
20 Poro nas 69 RC 2020-05-29 01:21:01